Krsto Todorovski, Hydro-Meteorological Institute, 1977

Weiter
PA242130

Hydro-Meteorologisches Institut

Skupi, Zajčev rid, Skopje

1977

Krsto Todorovski


© ostarchitektur.com